Обществен съветПрикачени файлове:

- 2.Извадка от ЗПУО касаещ предназначението и дейността н - 09-02-2017 16:35:40
- 1.Правилник-за-създаването-устройството-и-дейност-на-об - 09-02-2017 16:30:37
- 5.Покана за обществен съвет - 04-01-2017 08:33:06
- 6.Протокол №1/12.01.2017-Обществен съвет - 24-01-2017 15:00:16
- 4.Брой членове на обществен съвет - 09-02-2017 16:14:55
- 3.Състав на обществен съвет - 09-02-2017 16:13:07
- 7.Промяна в състава на общ.съвет - 09-02-2017 16:36:51
- 8.Протокол №2/16.03.2017-Обществен съвет - 20-03-2017 09:41:38
- 9.Становище за изпълнение на бюджет 1-3.2017 - 28-04-2017 09:50:03
- 10. Протокол №4/21.07.2017 Обществен съвет - 25-07-2017 13:41:25
- 11.Заповеди Общ.съвет 10.2017 - 09-10-2017 09:48:23
- 12.ПРОТОКОЛ №1/20.10.2017 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - 30-10-2017 09:46:37
- 13.Протокол обществен съвет №2 - 26-01-2018 12:10:38
- 14.Протокол обществен съвет №3/26.03.2018 - 03-04-2018 11:54:08
- 15.Протокол №4/16.05.2018 обществен съвет - 21-05-2018 09:31:00
- 16.Протокол обществен съвет трето тримесечие - 18-10-2018 14:58:57
Детска градина Буратино - Всички права запазени