ДокументиПрикачени файлове:

- 1.Правилник за вътрешния трудов ред - 06-06-2017 09:32:23
- 2.Правилник за ЗБУТ - 06-06-2017 09:37:47
- 18.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017 - 17-07-2017 15:34:21
- 3.Правилник за пропускателeн режим ДГ Буратино - 08-11-2016 13:05:00
- 19.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017 - 17-07-2017 15:36:10
- 5.Бюджет-ДГ-2016 - 08-11-2016 13:10:31
- 6.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-3 МЕСЕЦ 2016 - 08-11-2016 13:11:01
- 7.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-6 МЕСЕЦ 2016 - 08-11-2016 13:11:36
- 8.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-9 МЕСЕЦ 2016 - 08-11-2016 13:12:06
- 14.Бюджет ДГ 2017 - 27-03-2017 11:43:21
- 9.Етичен кодекс - 16-11-2016 16:15:27
- 11.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2016 - 16-11-2016 16:28:45
- 10.Политика за осигуряване на подкрепа за личностното р - 16-11-2016 16:19:36
- 12.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016 - 16-11-2016 16:37:15
- 13.Програма за превенция на ранното напускане от деца - 03-02-2017 09:58:00
- 15.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-3 МЕСЕЦ 2017 - 11-04-2017 11:48:27
- 16.ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 - 21-04-2017 12:36:07
- 13.ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016 - 21-04-2017 12:46:23
- 17.Самооценяване на образователната институция - 04-05-2017 14:30:19
- 18.Мерки за повишаване на качеството на образованието в - 05-05-2017 14:27:20
- 4.Правилник за цялостната дейност на ДГ Буратино - 06-06-2017 09:26:42
- 19.ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017 - 25-07-2017 11:10:41
- 20.Протокол 1 07.10.2016 Общо събрание - 26-07-2017 10:50:27
- 21.Протокол 2 10.02.2017 Общо събрание - 26-07-2017 10:52:34
- 22.Протокол 3 13.04.2017 Общо събрание - 26-07-2017 10:54:04
- 23.Протокол 4 21.07.2017 Общо събрание - 26-07-2017 10:56:54
- 24.Правилник за организация на цялостната дейност - 29-09-2017 11:20:21
- 25.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-9.2017 - 30-10-2017 09:36:53
- 26.ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2017 - 30-10-2017 09:37:31
- 27.Протокол Общо събрание 1-13.2017 - 30-10-2017 14:12:20
- 28.ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2017 - 14-02-2018 15:14:11
- 29.Протокол Общо събрание 2-14.02.2018 - 16-02-2018 14:58:27
- 30.БЮДЖЕТ 2018 - 21-02-2018 09:19:03
- 31.Протокол общо събрание 3 23.02.2018 - 26-02-2018 12:22:31
- 32.ИЗЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 1-3 МЕСЕЦ 2018 - 09-05-2018 10:40:49
- 33.Протокол общо събрание -1 тримесечие 2018 - 16-05-2018 12:04:34
- 34.Протокол обществен съвет становище 1 тримесечие - 23-05-2018 10:08:23
- 35.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 - 24-07-2018 08:38:22
- 36.Протокол общо събрание отчет второ тримесечие 2018 - 25-07-2018 14:37:22
- 37.Протокол обществен съвет - становище бюджет второ тр - 14-08-2018 10:47:25
- 38.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2018 - 22-10-2018 09:07:25
- 39.Протокол общо събрание трето тримесечие 2018 - 25-10-2018 14:19:35
- 40.ИЗПЪЛНЕНИЕ 2018 - 13-02-2019 09:29:40
- 41.БЮДЖЕТ 2019 - 13-02-2019 09:30:08
- 42. Протокол общо събрание отчет 2018 - 20-03-2019 14:01:34
- 43.Изпълнение 1 тримесечие 2019 - 07-05-2019 10:21:56
- 44.Вътрешни правила за противодействие изпирането на па - 09-05-2019 11:55:49
- 45.Протокол-общо-събрание-5-07.05.2019 - 10-05-2019 11:37:30
Детска градина Буратино - Всички права запазени