Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗО

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: МЕТАНЕТ ОСМАН - 0893 620 990;


                   ...

 ДГ Буратино


Детска градина Буратино - Всички права запазени