Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗО

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: МЕТАНЕТ ОСМАН - 0893 620 990;


                   ...

 ДГ Буратино


“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово за срок от една година

Лица за контакти:


Галина Котленска - 0893 620989


Метанет Осман - 0893 620990


odz_buratino68@abv.bg ДГ Буратино


Детска градина Буратино - Всички права запазени